Absent Oy on Suomen palveluliiketoimintaohjelmistojen johtava toimittaja. Tehostamme asiakkaidemme liiketoimintaa tarjoamalla innovatiivisia jälkimarkkinoinnin ohjelmistoratkaisuja sekä laadukkaita ylläpito- sekä konsultointipalveluita. Tuemme globaalisti asiakkaidemme kehitystä ja menestystä luotettavien ratkaisujen avulla. Yritys on suunnitellut ja toteuttanut kattavan jälkimarkkinointijärjestelmän, joka soveltuu usealle eri teollisuuden alalle. Hyödyntämällä Absent Oy:n huippuosaamista asiakasyritykset erottuvat globaaleilla markkinoilla edukseen. Omaamme vahvan kokemuksen erilaisten järjestelmäprojektien suunnittelusta, määrittelystä sekä toteutuksesta ja käyttöönotosta. Absent Oy:n toimintatapa perustuu luotettavuuteen sekä hyvään palveluun. Tavoitteenamme on, että osaamisemme näkyy asiakasyritystemme ja heidän asiakkaidensa menestyksenä. Ab AfterSales Ab AfterSales (AAS) on jälkimarkkinointi- ja asiakastukijärjestelmä. Järjestelmä nitoo yhteen jälleenmyyjälle/asiakkaalle toimitetun koneen, siihen mahdollisesti toimitetut lisäosat/lisälaitteet sekä niihin liittyvät takuut ja tunnisteet. Järjestelmän kautta hoituvat laitekohtaisten varaosakirjojen luonti ja lukeminen sekä huoltohistoria- ja takuutiedot. Järjestelmässä on myös verkkokauppa, jonka avulla jälleenmyyjät/asiakkaat voivat tehdä tilauksia suoraan valmistajalta. Työkalujen avulla voi vaivattomasti seurata tuotteiden elinkaarta ja tehdä esimerkiksi vaihtotarjoukset koneista oikeaan aikaan. Järjestelmä on modulaarinen kokonaisuus, jonka ominaisuuksista asiakas voi valita käyttöönsä tarvitsemansa modulit. Järjestelmä toimii itsenäisesti, mutta se voidaan kytkeä myös toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) lisäosaksi. Järjestelmä on kytkettävissä myös muihin asiakkaan järjestelmiin (PDM, CRM, jne). Saatavilla on esimerkiksi rajapinta Mincomin LinkOne -varaosakirjajärjestelmään. Järjestelmä sopii tuote-, sarjavalmistus- sekä eräperusteiselle tuotannolle. Järjestelmän osat (modulit) Laite-/konekorttijärjestelmä Huoltojärjestelmä Huolto-ohjelmat (ennakoiva) Laiterakenteiden luonti/muokkaus Reklamaatio- ja takuujärjestelmä 24/7 asiakastuki Offline -työkalut Lähetyslistat ja palautukset Tiedotejärjestelmä Varaosakirjat Varaosakauppa UKK-foorumi Koulutustasojärjestelmä Etädiagnostiikka Laatutyökalut Käyttäjäoikeuksien hallinta Raportit Työjonot Palautejärjestelmä Hyötyjä asiakkaalle ja sidosryhmille Kone-/ laite-, huoltotiedot ajasta ja paikasta riippumatta aina saatavilla Joustava kommunikaatio osapuolten välillä lisää myyntiä Lyhentää toimitusaikoja ja lisää tilaus-toimitusprosessin tuottavuutta Toimitettujen koneiden tehokas hallinta parantaa varaosa- ja huoltopalvelujen tarjoamista ja toteuttamista Alemmat jakelukustannukset Takuukäsittelyt ja niistä syntyvien kustannusten seuranta Antaa myynnille avaimet tarjota uutta tuotetta oikeaan aikaan Käytetyn koneen arvonmääritys helpottuu Lisää myyntituloja ja vähemmän henkilöstökuluja Parempaa laatua ja asiakaspalvelua Tehokkaammat prosessit Tehostaa toimitusketjua ja tilaustenkäsittelyä Kehitystä analysointiin ja raportointiin Absent Oy is the leading supplier of service business software in Finland. We heighten our customers' business by providing them innovative after sales solutions and high-quality maintenance and consulting services. Our goals is to support our customers' global growth and success with our reliable software solutions. We have designed and implemented a comprehensive after sales system which is applicable for several fields in industry. Our customers stand out in the global market by making use of Absent Oy's know-how. We have solid experience in designing, defining, implementing and introduction of diverse software projects. Absent Oy's approach to software projects is based on reliability and excellent service. Our goal is to make our know-how visible through our customers' and their customers' success. Ab AfterSales (AAS) is an after sales and customer support system. The system binds together products delivered to a distributor or a customer, its accessories, warranty information and parts' serial numbers. The system provices product-specific spare part books, service history and warranty system. The system also has an online shop which allows distributors to place orders directly to the manufacturer. These tools makes it easy to follow a product's life cycle and for example to decide when it's the right time to set an exchange offer for an used machine. AAS is build as a modular system which allows the customers to select those modules that they need. The system is independent but it is possible to use it as an extension of an ERP-system. The system can be set to work in collaboration with the customer‘s other software (PDM, CRM etc.). For example, an interface to Mincom LinkOne spare part book system is available. Ab AfterSales suits for product, serial and batch based production. The system components (modules) Product Cards Service System Maintenance Programs (anticipatory) Product Structures (creating and editing) Reclamation and Warranty System Customer Support (24/7) Offline Tools AAS Mobile (product-/equipment-specific or personal) Packing Lists and Part Returns Bulletin System Spare Part Books Spare Part Shop FAQ Forum Education Level System Remote Diagnostics Quality Tools / Reports User Rights Management Work Orders Targeted Feedback System Benefits for customers and stakeholders Product details and its service details are always accessible Flexible communication between the parties boosts sales Shortens delivery time and adds productivity to the delivery process Efficient management for delivered products makes spare part and maintenance services easier to offer and implement Lower distribution costs Warranty handling and their costs follow-ups Enables the sales to offer a new product at the correct time Makes it easier to determine the sales value of a used product. More sales with lower staff costs Better quality and customer service More efficient processes Increases the efficiency of the supply chain and order processing Offers development to analysis and reporting
Our Clients
News

No news at the moment.

Contact Us