E-mail: info@absent.fi
 • rev-full1
  Absent Oy

  DIGITALIZE

  MACHINERY

  EQUIPMENT and

  PROJECTS

Ab OrderManagement


Ab OrderManagement (AOM) on tilaustenhallintajärjestelmä. Järjestelmä yhdistää sekä oman että alihankkijoiden tuotannon keskitetysti loppuasiakkaalle saakka.

Järjestelmä mahdollistaa tilauksen käsittelyn siten, että yksi tilaus voi käsittää useiden alihankkijoiden toimittamia osakokonaisuuksia.

Järjestelmän käyttäjiä ovat hankkijayrityksen lisäksi heidän alihankkijansa, jotka voivat tarkastella ko. yritykselle toteutettavia projektejaan järjestelmän kautta. Alihankkija voi merkitä tilatun osakokonaisuuden toimitetuksi suoraan järjestelmässä, jolloin tieto on välittömästi saatavilla hankkijayrityksellä. Hankkijayritys huolehtii tarvittavien rekistereiden (tuote-, asiakas-, alihankkija- ja muut tarvittavat rekisterit) ylläpidosta. Jos nämä tiedot ovat saatavilla esimerkiksi laskutusjärjestelmästä voidaan niitä hyödyntää AOM-järjestelmässä.

Tuotannonseurannasta voidaan antaa erilaisia työmääräyksiä tuotannolle. Tuotantoa voidaan myös ohjata tilanteissa, joissa toimitusajat muuttuvat. Tuotannon on tarvittaessa mahdollista tehdä kirjauksia varastoon.

Tilaustenhallintajärjestelmä sisältää myös dokumenttikirjaston, jonka kautta käyttäjät voivat lisätä järjestelmään dokumentteja. Lähetetyt dokumentit voidaan liittää tilauksiin, jolloin tilauksen tietoihin voidaan liittää esimerkiksi kokoonpano-ohje alihankkijoiden väliseen viestintään.

Järjestelmä on mahdollista kytkeä rajapinnan avulla mm. eri laskutusjärjestelmiin. AOM on modulaarinen kokonaisuus, jonka ominaisuuksista asiakas voi valita käyttöönsä tarvitsemansa modulit.

Hyötyjä asiakkaalle ja sidosryhmille

 • Tilausten, tuotannon ja alihankkijoiden seuranta ja hallinta vaivattomasti yhdellä järjestelmällä

 • Joustava kommunikaatio osapuolten välillä lyhentää toimitusaikoja

 • Parantaa toimitusvarmuutta

 • Varaston kierto tehostuu
   

 

Asiakkaitamme

Tiedotteet

Ei tiedotteita.